MABUHAY!

197575_1486389339907_3173607_n

Source: John Lester Cacdac (Filipino Artist)

Maligayang pagdating, mga kaibigan! Sa ngalan ng grupong patnugot (klaseng Filipino 6), nagpapasalamat ako sa inyo para sa paglalaan ng oras upang suriin ang Liwanag at Dilim at galugarin ang mga kasulatan mula sa aming mga puso at sa aming mga kaibigan sa malapit at malayong dako ng mundo. Sama-sama kaming nagsusumikap sa nakaraang anim na buwan upang ipahayag sa inyo ang aming mga pananaw tungkol sa Pilipinas, ang buhay bilang Filipino American, at ang karanasang diasporic na Pilipino. Nakakalap kami ng mga kuwento mula sa aming mga pamilya at aming mga komunidad, at sa prosesong ito, napansin namin ang maglalalang mga tema na nag-uugnay sa mga kuwentong ito: ang pagnanais para sa panlipunang pagbabago. Sa malabong linya sa pagitan ng pampersonal at pampulitika, at sa espiritu ng kasalukuyang mga pambansang halalan sa parehong Pilipinas at Estados Unidos, nagpasya kaming gawing tema ang “Katarungang Panlipunan 2016.” Lumilitaw ang temang ito sa lahat ng aspeto ng pang araw-araw na buhay at kasaysayan:

Liwanaggraphic (1).png

Ang tema ng 2016 Liwanag at Dilim (The theme of the 2016 Liwanag & Dilim). Source: Melo Yap

Sa taong ito, sa ilalim ng mga mungkahi ng aming guro, si Josephine Aviado , isang graduating na Master’s in Social Welfare na estudyante dito sa UCLA, gumawa kami ng mga bagong kategorya sa Liwanag at Dilim: Edukasyon at Filipino American Experience. Sa Edukasyon, partikular kaming nagtatampok ng mga sulating may kaugnayan sa K-12 (Kindergarten hanggang twelfth grade) at higher education, pati na rin ang mga karanasang pang-campus na naka-sentro sa paligid ng mga mag-aaral na Filipino American at ang kanilang mga pananaw. Samantala, sa Filipino American Experience, nagtatampok kami ng pagkakaiba-iba ng mga pananaw mula sa mga Filipino American sa iba’t ibang mga tilapong karera, gaya ng pagtuturo, fashion design, industriyang musika, community organizing, atbp. Nagpapahintulot din ang seksyon na ito sa diasporic na mga Pilipino na ibahagi ang kanilang sariling mga kuwento na walang hadlang sa wika mula sa hindi pagiging marunong sa pagsasalita at/o pagsusulat ng Filipino. Naniniwala kami na karapat-dapat rin silang magkaroon ng isang puwang at pagkakataong sa mga pag-uusap tungkol sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino at kultura sa Liwanag at Dilim.

Nag-ambag ang aming koponan at mga kaibigan nang higit sa 200 na mga sulatin sa isyung ito. Pinahahalagahan namin ang lahat ng mga ito, bagaman itinatampok namin ang ilan sa pagpapakilalang ito upang ipakita ang lawak ng mga temang sinagupa namin:

Ito ang Editorial Board ng 2016 Liwanag & Dilim (sa alpabetikong pagkasunod-sunod):

photo (1).JPG

Alipio

12190908_1223797917648003_906083041283207790_n.jpg

Ana

IMG_7831

Carmela

11159490_10202642367299497_6288946174861834905_n

Maxwell

 

14081_839434619437364_2651856121574485133_n.jpg

Melo

Screen Shot 2016-04-13 at 10.20.28 AM.png

Nigel

12342725_10204392374364412_5832134492580638520_n.jpg

Roxanne

Maraming salamat sa aking mga kagalang-galang na mga kasamahan sa Filipino 4, 5, at 6 para sa paglalaan ng maraming oras sa paggawa ng kasalukuyang edisyon ng Liwanag at Dilim! Isa itong kawili-wili at malikhaing proseso na nagbigkis sa aming lahat. Inaabangan ko ang gagawin nilang lahat sa hinaharap na panahon, sa paggawa ng higit pang mga positibong pagbabago sa mundo. Binabati ko si Alipio para sa kanyang pagtatapos ngayong Hunyo 2016! At binabati ko tayong lahat para sa pagtatapos natin ng Intermediate Filipino! Nais ko na makamtan ninyo ang kagalakan at kaligayahan sa lahat ng iyong mga personal at propesyonal na mga pagsisikap!

Sumasainyo,

Melo 

Editor-in-Chief

Ph.D Student in Education, UCLA

2015-2016 Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellow

###

English Translation:

Welcome, friends! On behalf of the editorial board (Filipino 6 class), I thank you for taking the time to check us out and explore the writings from our hearts and our friends near and far. We have been working hard together for the past six months in bringing you our insights about the Philippines, Filipino American life, and the Filipino diasporic experience. We gathered stories from our families and our communities, and in this process, we noticed an intertwining theme that connected these stories: the desire for social change. With the blurry line between the personal and the political, and in the spirit of the current national elections in both the Philippines and the United States, we have decided to make our theme “Social Justice 2016.” This theme manifests in all aspects of daily life and history:

 (photo of sun)

This year, under the suggestion of our instructor, Josephine Aviado, a graduating Master in Social Welfare student here at UCLA, we have created new categories in Liwanag & Dilim: Education and Filipino American Experience. In Education, we specifically feature writings that relate to K-12 and higher education, as well as the campus experience centered around Filipino American students and their insights. Meanwhile, in Filipino American Experience, we feature the diversity of perspectives from Filipino Americans in varied career trajectories, such as teaching, fashion design, music industry, community organizing, etc. This section also allows diasporic Filipinos to share their own stories without the language barrier of not being proficient in speaking and/or writing Filipino. We believe that they also deserve a space in the conversations regarding Filipino identity and culture in Liwanag & Dilim.

Our team and friends have contributed over 200 posts in this issue. We value them all, although we highlight a few in this introduction to show the breadth of themes that we have engaged with:

Here is the Editorial Board of the 2016 Liwanag & Dilim (in alphabetical order):

(photos of Alipio, Ana, Carmela, Maxwell, Melo, Nigel, and Roxanne)

Thank you very much to my esteemed colleagues in Filipino 4, 5, and 6 for devoting countless hours into making the current edition of Liwanag & Dilim! It has been an engaging, creative process that has brought us all together. I look forward to what each of them will do in the future in making even more positive changes in the world. Congratulations to Alipio for graduating this June 2016! And Congratulations to us all for finishing Intermediate Filipino! I wish you all joy and happiness in all of your personal and professional endeavors!

Sincerely,

Melo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Message from Dr. George Dutton, Director of UCLA Center for Southeast Asian Studies and Professor in the Department of Asian Languages and Cultures

233693_george-dutton_thumbnail_thmb

Source: cms.ipressroom.com.s3.amazonaws.com/173/files/20125/52f46e76299b50586e001072_233693_George-Dutton_thumbnail/233693_George-Dutton_thumbnail_thmb.jpg

Greetings to the readers of Liwanag at Dilim. This publication is a significant showcase for Filipino contemporary culture and language. As the Director of the UCLA Center for Southeast Asian Studies, I am pleased to support this noteworthy contribution to the expansion of Southeast Asian culture. I am delighted at the interest and enthusiasm of Filipino/Tagalog language learners here in the United States and abroad, who are studying this important Southeast Asian language. I encourage readers to continue to support such efforts and to take advantage of the opportunities that UCLA offers for continued study of Filipino language and culture. All of you are part of the future of Southeast Asian studies and of increasing awareness of its people and culture. Your enthusiasm is critical to the continued success of Filipino/Tagalog language programs.

Best wishes,

George Dutton, Ph.D

248A Royce Hall

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Message from Dr. Barbara Gaerlan, Assistant Director of the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) at UCLA

b-gaerlan

Dr. Barbara Gaerlan, Assistant Director of UCLA’s Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)

Dear students,

Congratulations on the publication of “Liwanag at Dilim.” It’s a wonderful project. I hope you have enjoyed working on it.

Our UCLA Center for Southeast Asian Studies is very committed to supporting Southeast Asian Studies in general, and Filipino Studies (and Filipino language teaching) in particular. We have a Natural Resource Center Consortium with the Institute for Southeast Asia Studies at UC Berkeley. Berkeley has been among the leaders in Filipino language teaching in the United States, sponsoring a summer teachers’ workshop at the University of the Philippines-Diliman last summer in which UCLA’s Dr. Nenita Domingo served as a facilitator. With limited financial resources, it is exciting that our two schools can collaborate to expand educational impact.

Another UCLA faculty member has had his own study abroad program in Northern Luzon for several years. This summer 2016 will be the last summer for a while that Professor Stephen Acabado of the UCLA Department of Anthropology will be leading his archaelogical summer travel study program to the Ifugao rice terraces. You can read about it at http://www.ifrglobal.org/programs/asia/philippines-ifugao-2016. In future years he may be organizing archaelogical digs in the Bicol region of Southern Luzon. I hope some of our students will be able to participate.

Another program of our Center is the administration of Foreign Language and Area Studies (FLAS) fellowships from the U.S. Department of Education. Several UCLA students have used these fellowships to study Filipino both at UCLA during the academic year and in the Philippines during the summer. It’s exciting that the U.S. Department of Education supports language study and teaching in this way. We are happy to be part of it.

Congratulations again and very best wishes,

Barbara S. Gaerlan, Ph.D.

Assistant Director

Center for Southeast Asian Studies

11274 Bunche Hall

http://www.international.ucla.edu/cseas