Pagbibisikleta mula L.A. Hanggang Tijuana

ni Melo Yap

Unang sinulat ko ito sa aking blog na para sa pagkain at paglalakbay (I first wrote this in my blog about food and travel): 

http://plateandpassport.com/2016/02/02/bike-tour-la-to-tijuana

Noong isang linggo, inimbitahan ako ng aking mga kaibigang sina Zumi at Apollo na maghapunan sa bahay nila pagkatapos nilang bumalik galing sa isang pagbibisisleta mula L.A. hanggang Tijuana kasama ang lokal na organisasyon, L.A. RootedKapag sinabi kong “bike tour,” ang ibig kong sabihin ay nagbisikleta sila mula L.A. pababa at sa kabila ng hangganan ng Mexico hanggang sa Tijuana–lahat sa dalawang–gulong nilang mga makina–sa loob ng ilang araw! Sa pamamagitan ng kotse, mga dalawang oras lang ang pagmamaneho ng mga 140 milya, ngunit sa mga bisikletang pinapatakbo sa pamamagitan ng laman, pawis, at tanging lakas ng tao, parang nakakatakot itong gawain. Bukod sa kagustuhan kong pakinggan ang tungkol sa kanilang kapanapanabik na pakikipagsapalaran sa kalsada, tuwang-tuwa ako sa pagluluto nina Zumi at Apollo–marami silang magluto na hindi mapapantayan sa kalakihan ng El Nino.

Nang makarating ako sa bahay ni Zumi, gusto kong malaman ang tungkol dito sa bisikletang pakikipagsapalaran! Nakilala ko ang mga kaibigan kong sina Zumi at Apollo noong nakatira ako dati sa Oakland noong nakaraan (sa tingin ko malamit akong lumipat), at sa ilang kudlit ng kapalaran, bumalik kamila lahat sa Southern California sa parehong panahon. Gayunpaman, habang gumagawa ng salamangka sina Zumi at Apollo sa kusina, nalaman kong ginawa nila itong paglalakbay na ito kasama ang L.A. Rooted, na isang:

kolektibo ng mga artivist o malikhaing aktibista ng mga kababaihan at QTPOC (Queer at Trans na mga may kulay na tao) na naglilinang ng inter-henerasyonal na edukasyon, kalusugan, at kabanatan upang mabigyan ng kapangyarihan ang kabataan at taong-bayan.

Ang paglilibot sa bisikleta ay isang paraan nila ng pangangalaga sa kalusugan–sa pinaka-katutubong paraang posible. Ginawa nila itong paglalakbay dahil:

Pinalakad ang “bike tour” bilang isang “spirit bike tour”; nagtakda sila ng mga tangka, nagtali ng mga buto sa mga puno sa mga dinaanan, at nakipagkaisa sa iba’t ibang komunidad, lalo na sa mga LGBTQI na komunidad sa Tijuana, Baja, Mexico.

Wari, may isa pa silang “bike tour” sa huli ng Marso at una ng Abril na tinatawag na “Love Accountability Bike Tour” (paki-tignan ng kanilang pahina sa FB). Kahit napakasidhi ng pagbisisikleta nila, nalibang sina Zumi at Apollo sa kanilang paglalakbay sa hibaybay–nakikibuklod sa kanilang mga kabarkada at nakikipag-ugnayan sa mga kaanak na ispiritu na kakikilala lang nila ngunit parang kakilala na nila ng pang-habangbuhay. Paki-tignan ang bidyong ito para makita kung parang ano ang bisikletang paglalakbay:

Sa huli, nakahanda na ang hapunan! Nagluto sina Zumi at Apollo ng chicken katsu curry (cutlet na curry)! Una, nagprito muna sila ng spiced panko chicken breasts (sa babang kanan sa litrato sa baba), nilagay ito sa ibabaw ng puting kanin, at nilagyan ito ng isang brown curry sauce na may kasamang kabute, karot, sibuyas, at iba pang mga pampalase (sa babang kaliwa sa litrato sa baba). Napakasarap ng manok na cutlet na ito! Gumawa rin si Apollo ng dalawang magkaibang ensalada: ang isa ay isang kale slaw (sa taas sa litrato sa baba) and yoong isa pa ay isang spinach na insalada. Gusto kong dumadalaw sa bahay nila hindi lamang para sa kagustuhan ko sa pagkain, pero para rin sa pagmamahal ko sa kanilang kompanya. Salamat kina Zumi at Apollo!

###

Last week, the homies Zumi and Apollo invited me over for dinner after returning from their bike tour from L.A. to Tijuana with the local collective, L.A. Rooted. When I say bike tour, I meant they rode their bikes from L.A. all the way down and across the border of Mexico to Tijuana–all in their two-wheeled machines–over the course of a few days! By car, it would take only about two hours to drive 140 miles, but on bicycles powered by human muscles, sweat, and sheer stamina, this seems like a daunting task. Aside from wanting to listen to their exciting adventure on the road, I was also hella excited with Zumi and Apollo’s cooking–they can cook up a storm unmatched by El Nino.

Once I arrived at Zumi’s place, I wanted to know all about this biking adventure! I met my friends Zumi and Apollo when I used to live in Oakland back in the day (I guess I’ve moved around quite a bit), and by some stroke of luck, we all came back to Southern California around the same time. In any case, while Zumi and Apollo created magic in the kitchen, I found out that they took this trip with L.A. Rooted, which is:

An L.A Womyn of Color and QTPOC (Queer/Trans People of Color) Artivists collective, Cultivating intergenerational education, Health and Resilience to empower POC/QTPC Youth and community. 

The bike tour is their form of “health care”–in the most grassroots and radical way possible. They took their first QTPOC bike tour for this purpose:

The bike tour was run as a spirit bike tour; we set intentions, placed seed ties along the way, and began to build solidarity with various communities especially those in the LGBTQI community of Tijuana, Baja, Mexico.

Apparently, they have another bike tour in late March/early April called the “Loving Accountability Bike Tour” (check out their FB page for more info). Although the ride was intense, Zumi and Apollo enjoyed the journey down the border–bonding with their buddies and connecting with kindred spirits that they had just met but felt like they have known for eternity. Check out this video for more info on what the bike tour was like:

Eventually, dinner was ready! Zumi and Apollo made chicken katsu currry (cutlet curry)! First, they deep-fried some spiced panko chicken breasts (bottom right in photo below), put them on white rice, and poured a brown curry sauce with mushroom, carrots, onions, and other spices in it (bottom left in photo below). This chicken cutlet was off the hook! Apollo also made two different salads: one was a kale slaw (top in photo below) and the other was a spinach salad. I love coming over not just for the love of food, but also for the love of their company! Thanks Zumi and Apollo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s